kazakistan-almaata-dragon-10-mobil-konkasor-1414422823